Yazılım Geliştirme ve Programlama

OOP(Nesne Yönelik Programlama) Kolaylıkları

OOP, bir tasarım modelidir. Tasarım derken grafik olarak değil, kodların tasarımıdır. OOP kavramı şu ihtiyaçlardan dolayı doğmuştur: Eğer bir kod yığınını sürekli olarak kullanıyorsanız, aynı işlemi yapan kodu her projenizde tek tek yazmanıza veya kopyalayıp yapıştırarak modifiye etmek bir angaryadır, vakit kaybıdır. Bunun yerine OOP mantığı ile bir Class oluşturup, bu Class’ta sadece istediğiniz işi yapacak olan fonksiyonlara (Class içindeki fonksiyonlar metot olarak adlandırılır) gerekli parametreleri göndererek rahatlıkla çalışabilirsiniz

Basitçe söylemek gerekirse, OOP geliştiricilerin manipüle etmek için gereken mantıktan ziyade manipüle etmek istedikleri nesnelere odaklanır. Programlamaya yönelik bu yaklaşım, geniş, karmaşık ve aktif bir şekilde güncellenen veya korunan programlar için çok uygundur. Nesne yönelimli bir programın düzenlenmesi nedeniyle, bu yöntem aynı zamanda projelerin gruplara ayrılabileceği işbirlikçi gelişim için elverişlidir. OOP’nin ek avantajları kod yeniden kullanılabilirliği, ölçeklenebilirlik ve verimliliği içerir.

Nesne Tabanlı Programlama (OOP) İlkeleri

Encapsulation – Her bir nesnenin uygulanması ve durumu, belirli bir şekilde sınırlandırılır veya sınıflandırılır. Diğer nesneler bu sınıfa veya değişiklik yapma yetkisine sahip değildir, ancak yalnızca herkese açık bir listeyi çağırabilir fonksiyonlar veya yöntemler oluşturmayı sağlar. Veri gizlemenin bu özelliği daha fazla program güvenliği sağlar, istenmeyen veri bozulmalarını önler.

Abstraction – Nesneler, gereksiz uygulama kodlarını gizleyerek yalnızca diğer nesnelerin kullanımı ile ilgili dahili mekanizmaları gösterir. Bu konsept, geliştiricilerin zaman içinde değişiklik ve eklemeler yapmalarını kolaylaştırır.

Inheritance – Nesneler arasındaki ilişkiler ve alt sınıflar atanabilir, bu da geliştiricilerin benzersiz bir hiyerarşiyi korurken ortak bir mantığı yeniden kullanmalarına izin verir. OOP’nin bu özelliği, daha kapsamlı bir veri analizine zorlar, geliştirme süresini azaltır ve daha yüksek bir doğruluk düzeyi sağlar.

Polymorphism – Nesnelerin bağlama bağlı olarak birden fazla şekil almasına izin verilir. Program, bu nesnenin her yürütülmesi için hangi anlamın veya kullanımın gerekli olduğunu belirleyerek kodu çoğaltma ihtiyacını azaltır.

Nesnelerle yazılımı kolay ve komplike hale getirin

DENİZ ÇELEBİ

Object (Nesne) Nedir ?

Nesne tabanlı programlama da bir nesneyi modellemek için ilk başta class oluşturuyoruz. Örneğin bir araba sınıfı ya da bir öğrenci sınıfı. Ve sınıfa ait tüm özellik ve fonksiyonları sınıf içerisine ekliyoruz.

Örneğin araba sınıfı açısından düşünürsek arabanın vites tipi, yakıt tipi gibi arabayı temsil edecek olan özelliklerdir ve arabanın sahip olduğu yetenekler ise örneğin arabanın çalıştırılması, stop edilmesi, araç takip özelliği gibi.

Temel sınıfa eklediğimiz özellik ve fonksiyonlar ile üzerinde çalışmak istediğimiz yapıyı tamamen yazılım tarafına aktarmış oluyoruz. Ve bir araç üretmek istediğimizde ise temel sınıfın kopyası gerekiyor. Çünkü her kopya üzerine ekleyeceğimiz her araca göre farklı bilgiler olmalıdır. Örneğin sınıfta aracın renk bilgisini içerecek bir özellik olmalı ancak özelliğe değer atama işi sınıftan kopyalanacak olan nesne üzerinden yapılmalıdır. Peki örneğimize daha yakından bakalım;

Nesneye yönelik programlama dilleri

Simula ilk nesne yönelimli programlama dili olarak kabul edilirken, en popüler OOP dilleri:

–  Java

–  Javascript

–  Python

–  C++

–  Visual Basic .Net

–  Ruby

–  Scala

–  Php……

Nesne yönelimli programlama (Obejct Oriented Programming) yazılım dünyasında karmaşıklığı ya da boyutu artan yazılımların kolayca ve kısa sürede geliştirilebilmesi için özellikle tüm yazılım projelerinde kullanılmaktadır. Tüm modern programlama dilleri tarafından desteklenmedir. Nesneye yönelik programlama da 3 temel yapı üzerine durulur. Bunlar :

  • Veri Soyutlama
  • Kalıtım
  • Çok Biçimlilik

Öncelikle sınıf (class) ve nesne (object) nedir bunlara değinelim.

Sınıf (Class) , bir bütünü oluşturacak şekilde ortak özelliklere sahip olan üyelerin bir araya getirdikleri bütün olarak tanımlanabilir. Bunları daha sonra örneklendireceğiz

Programlama öğrenmek insana düşünmeyi öğretir .

SUAT KARAYTU

Author

Girişimci Developer

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir